فرخنده پارسا یکشنبه 2 دی 1397 06:24 ق.ظ نظرات ()


Heart rotating.gif


 قلب یک حفره توخالی و ماهیچه ای مخروطی است

که میان ششها و پشت جناغ سینه قرار گرفته است.

 در واقع دو-سوم قلب در نیمه چپ

و یک-سوم دیگر قلب  در نیمه راست بدن قرار گرفته است.

قسمت تحتانی این مخروط به سوی پایین

و در نیمه راست بدن قرار گرفته.

به طور کلی در یک انسان بالغ و عادی،

قلب 12 سانتی متر طول و 8 الی 9 سانتی متر عرض دارد

و ضخامت آن در حدود 6 سانتی متر است.

وزن قلب در زنان حدود 250 گرم

و در مردان حدود 300 گرم برآورد شده است

  قلب کمتر از 0.5 درصد وزن بدن انسان را تشکیل میدهد.

قلب ما   سه لایه  مهم تشکیل شده است که عبارتند از :

اندوکاردیوم (لایه نرم داخلی)،

میوکاردیوم (بخش ضخیم و ماهیچه ای)

  پریکاردیوم (پرده ای نازک که میوکاردیوم را فراگرفته)


قلب  همه ما به چهار  بخش تقسیم میشود که عبارتند از :


دهلیز راست

بطن راست

دهلیز چپ

بطن چپ


 البته هر یک از این حفره ها،

یک مجرای خروجی یک طرفه دارند

که مانع بازگشت دوباره خون میشوند.

هنگامیکه هر حفره به کار میافتد،

مجرای انتهایی آن نیز باز میشود

و وقتی حفره به حالت ثبات در میآید،

آن مجرا نیز بسته میشود تا خون باز نگردد.


دریچه های مهم قلب  عبارت اند از:

دریچه سه لختی در انتهای دهلیز راست

دریچه ریوی در انتهای بطن راست

دریچه میترال در انتهای دهلیز چپ

دریچه آئورت در انتهای بطن چپ


وقتی عضلات قلب منقبض میشوند

البته به این فرآیند سیستول گفته میشود،

پمپاژ خون دو مرحله ای آغاز می شود.

در مرحله اول،دهلیزهای راست و چپ

همزمان با یکدیگر منقبض شده

و خون را وارد بطن های راست و چپ میکنند.

سپس، بطن ها همزمان با یکدیگر شروع به کار میکنند

تا خون را از قلب خارج کنند.

سپس عضلات قلب برای لحظاتی استراحت میکنند

که به این فرآیند دیاستول میگویند تا آماده تپش بعدی شوند.

بخش راست و چپ قلب، عملکردهای متفاوتی دارند.

سمت راست قلب ، خون با غلظت کم اکسیژن را دریافت کرده

و آن را به ششها میفرستد تا غنی از اکسیژن شوند

و دی اکسید کربن را رها کنند.

اما بخش چپ قلب ، خون غنی از اکسیژن را از شش دریافت میکند

و به سراسر بدن میفرستد تا سلولهای بدن تغذیه شوند.

بنابراین طبق مطالب اشاره شده

  قلب در حقیقت شامل دو تلمبه است

یک تلمبه در سمت راست

و تلمبه دیگر در سمت چپ قلب قرار دارد.

تلمبه سمت راست ،

خون را از سرخرگ به ششها میفرستد

وسپس خون از ششها به تلمبه سمت چپ وارد میشود

و از آنا به سراسر بدن فرستاده میشود.

قلب یک دستگاه نیرومند است.

حدود سه هزار گالن را روزانه تلمبه میزند.

درطی دوره زندگی 70 ساله قلب میتواند

77 میلیون گالن خو ن را تلمبه بزند.

که چنین قدرتی برای پر کردن یک آسمانخراش

و حمل یک وزنه ی ده تنی  تا 15 کیلومتر کافی است.

نیرو به حدی است که در یک ساعت ،

انسانی را پنج طبقه د یک آسانسور بالا ببرد.

مجموعه ی نیروی دو قلب به حدی است که

میتوانند کامیونی را به مدت

دو سال در دور دنیا حرکت دهند.

در ضمن ضربان قلب در سنین مختلف، کاملا متفاوت است.