فرخنده پارسا سه شنبه 29 آبان 1397 06:05 ق.ظ نظرات ()
تصفیه آب 
در حقیقت  یک پروسه  میکروب زدایی است
 آلودگی های  شیمیایی و بیولوژیکی، گازهای معلق را از آب میگیرد
 و آب قابل آشامیدن  را برای شما فراهم مینماید.

مراحل تصفیه آب

فرآیندهای تصفیه آب

  به ترتیب قرارگیری واحدها در تصفیه خانه آب به شرح زیر میباشند :

آبگیر

آشغالکیری


تصفیۀ شیمیایی مقدماتی

ته نشینی مقدماتی

در مرحله ته نشین کردن موادزاید 

مواد شیمیایی مثل

سولفات آلومنیوم یا کلرید آهن به آب اضافه میگردد .

این مواد ذرات زاید را به هم می چسباند وته نشین می کند .

توری های آبهای سطحی

هوادهی

انعقاد و لخته گیری

سختی گیری

گندزدایی

ذخیره سازی

به زبان ساده تر 6 مرحله مهم به قرار زیر هستند.

مرحله اول :
فیلتر p.pدر مرحله نخست دستگاه تصفیه آب قرار میگیرد.
 ذرات معلق، شن، ماسه، زنگ لوله را از آب آشامیدنی شما حذف میکند.
مرحله دوم :
فیلتر کربن گرانول در مرحله دوم دستگاه تصفیه آب خودش را نشان میدهد که
 آلاینده هایی را از قبیل کلر، ذرات معلق، موجود در آب را از بین میبرد.
مرحله سوم:
دراین مرحله  از فرآیند تصفیه آب فیلترکربن بلاک است که 
در دستگاه تصفیه آب قرار دارد که 
طعم بد و بو نامطبوع اب آشامیدنی را از بین میبرد.
مرحله چهارم :
در چهارمین مرحله از این فرآیند فیلتر ممبران موجود است که
 مهمترین فیلتر دردستگاه تصفیه آب به شمار میرود  که
 ذرات معلق را حدودا تا ۰٫۰۰۰۱ میکرون از بین میبرد. 
وهمه ی انتی باکتریال، میکرو ارگانیسم، را از بین میبرد.
مرحله پنجم:
در دستگاه تصفیه آب  فیلتر پست کربن است که
طعم و بوی نامطبوع آب را در تانک ذخیره دستگاه تصفیه اب بهبود می بخشد
 و ازجمع شدن میکروب و بو نامطبوع آب جلوگیری میکند.
مرحله ششم:
در این  مرحله  دستگاه تصفیه آب فیلتری به نام فیلتر مینرال وجود دارد
  که آب آشامیدنی طی فرایند تصفیه شده  امکان دارد 
که مقداری از مواد مغذی از بین رود 
 که این فیلتر مینرال کلیه  مواد مغذی اب را بر میگرد.