فرخنده پارسا یکشنبه 8 مهر 1397 06:03 ق.ظ نظرات ()

مواردی وجود دارد که 


هر دو تغییر فیزیکی و شیمیایی بر روی یک پدیده،


 بطور متوالی اتفاق می‌افتند. 


برای نمونه، 


با حرارت دادن تکه‌ای قند  در لوله آزمایش،


 ابتدا قند ذوب میشود که یک پدیدهٔ فیزیکی است. 


سپس به رنگ قهوه‌ای در می‌آید که 


نشان‌دهندهٔ شروع تبدیل قند 


به کربن و یک پدیدهٔ شیمیایی است.


 در ادامه مقداری بخارآب به بالای لوله میرسد که


 نشانهٔ تجزیهٔ قند و ادامهٔ پدیدهٔ شیمیایی پیشین است.


 سپس قطره‌های آب روی دیوارهٔ لولهٔ آزمایش پدیدار میشود که


 نشان‌دهندهٔ میعان بخار آب آزاد شده و یک پدیدهٔ فیزیکی است.


 در پایان، در لوله ماده‌ای سیاه رنگ، بی‌مزه و نامحلول در آب


 (برخلاف قند اولیه) باقی می‌ماند که این ماده زغال  است 


و با توجه به تغییر رنگ، مزه 


و قابلیت حلالیت آن در آب نشان‌دهندهٔ


 وقوع یک پدیدهٔ شیمیایی است.