فرخنده پارسا یکشنبه 1 مهر 1397 06:00 ق.ظ نظرات ()
آزمایش بی نظیر آینه خورشیدی با نقطه کانونانواع آینه ها از نگاه تصاویرمروری بر انواع آینه ها و کاربرد آنهاتصویر در آینه تخت و خاصیت منشوری آبآینه و بازتابیفیلم آینه ی مقعرفیلم آینه ی محدبآینه تخت و محدب و مقعربازتاب نور از آینه مقعرآینه هاساخت پریسکوپ با کمک چند قطعه اینه و پاکت شیراسلاید آموزشی-آینه و نور-13اسلاید آموزشی -آینه ونور-15اسلاید آموزشی -آینه ونور-14اسلاید آموزشی -آینه ونور-13اسلاید آموزشی -آینه ونور-12اسلاید آموزشی -آینه ونور-11اسلاید آموزشی -آینه ونور-10اسلاید آموزشی -آینه ونور-9اسلاید آموزشی -آینه ونور-8اسلاید آموزشی-آینه و نور-13اسلاید آموزشی-آینه و نور-6اسلاید آموزشی- آینه و نور-5اسلاید آموزشی- آینه و نور-4اسلاید آموزشی- آینه و نور-2اسلاید آموزشی- آینه و نور-1بازتاب نور از آینه مقعراسلاید آموزشی-آینه و نور-13اسلاید آموزشی-آینه و نور-6اسلاید آموزشی- آینه و نور-5اسلاید آموزشی- آینه و نور-4اسلاید آموزشی- آینه و نور-2اسلاید آموزشی- آینه و نور-1نور و آینه-5نور و آینه-3