فرخنده پارسا دوشنبه 26 شهریور 1397 06:30 ق.ظ نظرات ()


عبارت تولید هیدروژن اشاره به صنعتی دارد که منجر به تولید هیدروژن می‌شود.

 امروزه فناوری غالب در تولید هیدروژن، اصلاح بخار هیدروکربن ها  است.
 
روش‌های بسیاری در تولید هیدروژن وجود دارد

از جمله روش‌های شامل برق کافت و گرما کافت .

ویژگی‌های کلی
نام، نماد، عددهیدروژن، H، ۱
تلفظ به انگلیسی‎/ˈhdrn/‎[۱]
نام گروهی برای عناصر مشابهنافلزات
گروه، دوره، بلوک۱، ۱، s
جرم اتمی استاندارد۱٫۰۰۷۹۴ گرم بر مول
آرایش الکترونی1s۱
الکترون به لایه۱
ویژگی‌های فیزیکی
رنگبی رنگ
حالتگاز
چگالی(0 °C، 101.325 kPa)
۰٫۰۸۹۸۸ g/L
چگالی مایع در نقطه ذوب۰٫۰۷ (۰٫۰۷۶۳ جامد)[۲] g·cm−۳
چگالی مایع در نقطه جوش۰٫۰۷۰۹۹ g·cm−۳
نقطه ذوب۱۴٫۰۱ K،‎ -۲۵۹٫۱۴ °C،‎ -۴۳۴٫۴۵ °F
نقطه جوش۲۰٫۲۸ K،‎ -۲۵۲٫۸۷ °C،‎ -۴۲۳٫۱۷ °F
نقطه سه‌گانه13.8033 K (-259°C) ،‎ ۷٫۰۴۲ kPa
نقطه بحرانی۳۲٫۹۷ K، ۱٫۲۹۳ MPa
گرمای هم‌جوشی(H۲) ۰٫۱۱۷ کیلوژول بر مول
گرمای تبخیر(H۲) ۰٫۹۰۴ کیلوژول بر مول
ظرفیت گرمایی(H۲) ۲۸٫۸۳۶ کیلوژول بر مول
فشار بخار
فشار (پاسکال)۱۱۰۱۰۰۱k۱۰k۱۰۰k
دما (کلوین)۱۵۲۰

ویژگی‌های اتمی
وضعیت اکسید شدن۱, -۱
(آمفوتر)
الکترونگاتیوی۲٫۲۰ (مقیاس پاولینگ)
انرژی‌های یونشنخستین: ۱۳۱۲٫۰ کیلوژول بر مول
شعاع کووالانسی۳۱±۵ pm
شعاع واندروالانسی۱۲۰ pm
متفرقه
ساختار کریستالیدستگاه بلوری شش گوشه
مغناطیسدیامغناطیس[۳]
رسانایی گرمایی(300 K) ۰٫۱۸۰۵ W·m−1·K−1
سرعت صوتدر گاز ۲۷ درجۀ سانتیگراد، برابر با ۱۳۱۰ m/s
عدد کاس۱۳۳۳-۷۴-۰

پایدارترین ایزوتوپ‌ها
مقاله اصلی ایزوتوپ‌های هیدروژن
ایزوتوپNAنیمه‌عمرDMDE(MeV)DP
۱H٪۹۹٫۹۸۵۱H ایزوتوپ پایدار است که ۰نوترون دارد
۲H٪۰٫۰۱۵۲H ایزوتوپ پایدار است که ۱نوترون دارد
۳Htrace۱۲٫۳۲ yβ−۰٫۰۱۸۶۱۳He