فرخنده پارسا پنجشنبه 14 تیر 1397 05:43 ق.ظ نظرات ()


موها و همچنین اجسام پلاستیکی یا اجسامی که از جنس نایلون هستند، 
در صورت تماس با اجسام دیگر از توانایی بیشتری
 در تجمع بار الکتریکی ساکن برخوردارند.
 اجسامی که بار الکتریکی دارند، 
ذرات معلق بسیار ریز موجود در محیط را به خود جذب می‌کنند.
 در حقیقت بار الکتریکی ایجاد شده در یک جسم، 
بار اضافی را در جسمی که در نزدیکی آن قرار دارد، ایجاد می‌کند 
و به این ترتیب، اجسامی که این بار اضافی در آنها ایجاد شده است، 
به طرف آن جذب می‌شوند. 
به همین دلیل است که همیشه گرد 
و خاک زیادی روی صفحه تلویزیون یا میز تلویزیون جمع میشود. 
دندانه‌های شانه نیز به همین دلیل 
مسیر جریان آب را به طرف خود تغییر جهت میدهد.
 بار الکتریکی شانه، مولکول‌های آب را به خود جذب میکند.
 از آنجا که مولکولهای تشکیل‌دهنده جریان آب به آسانی جابه‌جا می‌شوند، 
با نزدیک شدن شانه به مسیر جریان آب،
 تغییر مسیر جریان مولکولهای آب را میتوان به‌وضوح مشاهده کرد.
 وقتی موهایتان را با شانه نایلونی شانه میکنید، 
شانه و موهایتان دارای بار الکتریکی میشود. 
بار الکتریکی ایجاد شده در شانه و موها همسان است 
و هر دو آنها به دنبال بار مخالفی هستند تا به آن جذب شوند. 
به همین علت پس از این‌که شانه را از موهایتان دور میکنید، 
متوجه دور شدن یا به عبارتی، دفع تارهای مو از همدیگر میشوید. 
اگر رطوبت موجود در محیط به هر دلیلی کاهش یابد،
 اثرات ناشی از الکتریسیته ساکن در اجسام محسوس‌تر است. 
چراکه در صورت وجود رطوبت، پوشش نازکی از مولکول‌های آب، 
سطح اجسام را میپوشاند و این پوشش نازک مانع از حرکت الکترونها 
و در نتیجه ایجاد الکتریسیته ساکن در اجسام میشود.
می‌دانید هرگاه شانه یا یک میله پلاستیکی را با لباس خود
 یا با یک تکه پارچه پشمی خشک مالش دهید.
 ذره‌های گرد و غبار یا خرده‌های کاغذ را جذب میکند. 
همچنین اگر در هوای خشک ، سطح آینه یا شیشه پنجره را
 با یک تکه پارچه خشک تمیز کنید این پدیده اتفاق می‌افتد 
و ذره‌های گرد و غبار معلق در هوا و کرکهای جدا شده از
 پارچه به سطح آینه یا شیشه میچسبند. 
به طوری که پاک کردن سطح آنها از این ذره‌ها دشوار است.
 عاملی که سبب جذب این ذرات میشود جاذبه الکتریکی نام دارد
 و اجسامی که در اثر مالش این خاصیت را پیدا میکنند
 دارای الکتریسیته ساکن میشوند.