فرخنده پارسا یکشنبه 22 بهمن 1396 07:13 ق.ظ نظرات ()
 سه  آزمایش ساده با بادکنک انجام می شود. 
دراولین آزمایش تاثیر تعداد نقاط تماس 
و در نتیجه کاهش فشار رو برای بادکنک مشاهده خواهید کرد. 
(برای این آزمایش لطفا عینک بزنید)
در آزمایش دوم بادکنک رو با گاز دی اکسید کربن (نوشابه) پر میکنند. 
ودرآخرین(سومین ) آزمایش هم بادکنک رو پر آب میکند
 و روی حرارت مستقیم میگیرند.