‬به‭ ‬دنبال‭ ‬رنگ‭ ‬سیاه‭ ‬و‭ ‬زرد

‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬طرح‭ ‬قرمز‭ ‬مایل‭ ‬به‭ ‬قهوه‌ای‭ ‬باشید؛

‭ ‬مسلما‭ ‬گونه‌هایی‭ ‬از‭ ‬زنبورعسل‭ ‬هستند

‭ ‬که‭ ‬الگوی‭ ‬رنگی‭ ‬مشابهی‭ ‬دارند،

‭ ‬لذا‭ ‬این‭ ‬ویژگی‭ ‬تعیین‭ ‬کننده‭ ‬نیست‭

‬و‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬اینکه‭ ‬رنگ‭ ‬میتواند‭

 ‬یک‭ ‬وجه‭ ‬تشخیص‭ ‬سریع‭ ‬باشد،

‭ ‬برای‭ ‬یک‭ ‬قضاوت‭ ‬دقیق‭ ‬و‭ ‬صحیح،‭ ‬بررسی‭ ‬از

‭ ‬فاصله‭ ‬نزدیک‌تر‭ ‬ضروری‭ ‬است‭

 ‬زنبور‌ها‭ ‬میتوانند‭ ‬از‭ ‬روی

‭ ‬خطوط‭ ‬زرد‭ ‬و‭ ‬سیاهشان‭ ‬شناسایی‭ ‬شوند‭.‬

به‭ ‬دنبال‭ ‬ظاهر‭ ‬عمدتا‭

‬سیاه‭ ‬با‭ ‬لکه‌های‭ ‬سفید‭ ‬کوچک‭ ‬باشید؛

‭ ‬اگر‭ ‬حشره‭ ‬مورد‭ ‬بررسی‭ ‬چنین‭ ‬ظاهری‭ ‬دارد،

‭ ‬احتمالا‭ ‬Hornet‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬نوعی‭ ‬زنبور‭ ‬میباشد‭.‬

به‭ ‬دنبال‭ ‬رنگ‌های‭ ‬قهوه‌ای،قرمز‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬زرد‭ ‬باشید؛

‭ ‬زنبوری‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬رنگ‌ها‭ ‬احتمالا‭ ‬Paper‭ ‬wasp‭ ‬است‭

تفاوت در ویژگی های بدنی زنبور قرمز با زنبور عسل

 ‬به‭ ‬نحوه‭ ‬پرواز‭ ‬زنبور‭ ‬نگاه‭ ‬کنید‭

‬و‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬دو‭ ‬پای‭ ‬عقب‭ ‬بلند‭ ‬بگردید‭ ‬که‭ ‬در

‭ ‬حین‭ ‬پرواز‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬مستقیم‭

‬به‭ ‬سمت‭ ‬پایین‭ ‬آویزان‭ ‬هستند‭.

 ‬زنبور‭ ‬عسل‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬پرواز‭ ‬پاهایش‭ ‬اغلب‭ ‬ناپدید‭ ‬شده

‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬به‭ ‬سختی‭ ‬قابل‭ ‬دیدن‭ ‬هستند‭.‬

‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬اینکه‭ ‬حشره‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬دیوار،

‭ ‬میز‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬سطح‭ ‬دیگری‭ ‬فرود‭ ‬آمد،

‭ ‬به‭ ‬بالهایش‭ ‬دقت‭ ‬کنید‭ ‬و‭ ‬ببینید

‭ ‬آیا‭ ‬روی‭ ‬بدنش‭ ‬قرار‭ ‬میگیرند‭ ‬یا‭ ‬خیر؛

‭ ‬اگر‭ ‬حشره‭ ‬مورد‭ ‬بررسی‭ ‬زنبور‭ ‬عسل‭ ‬باشد،‭

 ‬بالهایش‭ ‬بیرون‭ ‬زده‭ ‬به‭ ‬طرفین‭ ‬قرار‭ ‬می‌گیرند‭.‬

‭ ‬کمر‭ ‬باید‭ ‬از‭ ‬سایر‭ ‬قسمت‌های‭ ‬بدن‭ ‬باریک‌تر‭ ‬باشد؛

‭ ‬گونه‌های‭ ‬مختلف‭ ‬زنبور‭ ‬سرخ‭ ‬درجات‭ ‬مختلفی‭ ‬از

‭ ‬لاغری‭ ‬در‭ ‬ناحیه‭ ‬کمری‭ ‬دارند،‭

 ‬ولی‭ ‬در‭ ‬هیچ‌کدام‭ ‬کمر‭ ‬هم‭ ‬عرض‭ ‬سایر‭ ‬قسمت‌ها‭ ‬نیست.

 ‬برای‭ ‬مثال‭ ‬در‭ ‬Paper‭ ‬wasp‭ ‬دور‭ ‬کمر‭ ‬در‭ ‬مقایسه

‭ ‬با‭ ‬سایر‭ ‬زنبور‌ها‭ ‬بسیار‭ ‬باریک‌تر‭ ‬است‭.

 ‬در‭ ‬مقابل،‭ ‬کمر‭ ‬زنبورهای‭ ‬عسل‭ ‬

هم‭ ‬عرض‭ ‬سایر‭ ‬قسمت‌های‭ ‬بدنشان‭ ‬است‭.‬

‭ ‬به‭ ‬وجود‭ ‬یا‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬پرز‭ ‬روی‭ ‬بدن‭ ‬حشره‭ ‬توجه‭ ‬کنید؛‭

 ‬اغلب‭ ‬گونه‌های‭ ‬زنبور‭ ‬عسل،

‭ ‬در‭ ‬ناحیه‭ ‬پشت‭ ‬سرشان‭ ‬مقدار‭ ‬زیادی

‭ ‬پرزهای‭ ‬کوتاه‭ ‬دارند‭.

‬این‭ ‬پرز‌ها‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬جمع‌آوری‭ ‬گرده‭ ‬کمک‭ ‬میکند‭

. ‬در‭ ‬گونه‌های‭ ‬زنبور‭ ‬به‭ ‬جز

‭ ‬European‭ ‬hornet‭ ‬و‭ ‬Great‭ ‬golden‭ ‬digger‭ ‬

خیلی‭ ‬به‭ ‬ندرت‭ ‬پرز‭ ‬روی‭ ‬بدن‭ ‬دیده‭ ‬میشود‭ ‬

چون‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬نیازی‭ ‬ندارند‭

. ‬بدن‭ ‬آن‭ ‬ها‭ ‬نرم‭ ‬و‭ ‬براق‭ ‬است‭.