فرخنده پارسا چهارشنبه 20 دی 1396 07:02 ق.ظ نظرات ()

مروری بر برخی از

 تفاوتهای سلول جانوری و سلول گیاهی 

سلول 

واحد ساختاری مشترک در تمام موجودات زنده است.

 سلول 

عنصری مستقل ، کوچک و دارای اندازه میکروسکوپی است.

 محتویات سلولی 

مجموعه‌ای از اجزا با 

ساختاری بسیار پیچیده و ترکیبات خاص است.

 تمام ظواهر و پدیده‌های حیاتی و واکنشهای موجود ،

 ناشی از فعالیت محتویات پروتوپلاست درون سلولی است.

 سلولهای گیاهی

 نسبت به سلولهای جانوری دارای اشکال متنوعتری هستند.

 سلول‌های گیاهی 

دارای اشکال چند ضلعی با اقطار مساوی و منظم و یا کشیده هستند

 و علاوه بر آن سلولهای گیاهی ، محصور در

 غشای شکل دهنده نسبتا سخت و محکم و مقاوم هستند 

که گاه نازک و گاهی ضخیم است.

شکل سلول های جانوری

 اندازه های مختلفی دارند و بیشتر

 به اشکال گرد یا نامنظم تمایل دارند.

اما سلول های گیاهی 

در مقایسه با سلول های جانوری 

از نظر اندازه بیشتر شبیه یکدیگرند

 و از نظر شکل نیز معمولاً 

مستطیل شکل و یا به شکل مکعبند.

  سلول های جانوری

 انرژی را به شکل 

گلیکوژن کربوهیدرات های پیچیده ذخیره میکنند.

 (گلیکوژن یک پلی ساکارید به شکل گلوکز است). 

سلول های گیاهی

انرژی را به صورت نشاسته ذخیره میکنند.

 سلول های جانوری

 دیواره سلولی ندارند، اما غشای سلولی دارند.

سلول های گیاهی 

دارای دیواره سلولی هستند که از سلولز تشکیل شده 

همچنین به عنوان یک غشای سلولی هم عمل میکند.

اندازه سلول های جانوری

 با افزایش تعداد سلول ها افزایش می یابد.

 اما اندازه سلول های گیاهی

عمدتاً با بزرگ تر شدن افزایش می یابد.

 سلول های گیاهی

با جذب آب بیشتر به واکوئل مرکزی رشد میکنند.

 سلول های جانوری 

پلاستید ندارند. 

سلول های گیاهی 

حاوی پلاستیدند مانند

 کلروپلاست، که برای فتوسنتز مورد نیاز است.

 پلاستیدها 

طبقه ای ازاندامک های کوچک 

در سیتوپلاسم سلول های گیاهی هستند

 که حاوی رنگدانه و یا مواد غذاییند.

سلول های جانوری

 ممکن است تعداد زیادی واکوئل کوچک داشته باشند.

 سلولهای گیاهی

 دارای واکوئل مرکزی بزرگی هستند که میتواند

 تا 90 درصد از حجم سلول را اشغال کند.

واکوئل 

یک اندامک سلولی است که در

 شماری از انواع سلول ها یافت میشود.

واکوئلها پر از مایعند و بیشتردر

 سلول های گیاهی و قارچها یافت می شوند.

سلول های جانوری

 پلاسمودسما ندارند

 اما سلول های گیاهی

 پلاسمودسما دارند که منافذی بین

 دیواره های سلول گیاهی هستند

 و به مولکولها و سیگنالهای ارتباطی اجازه میدهند 

از بین سلول گیاهی عبور کنند.

سلول های جانوری

 دارای لیزوزوم هستند که حاوی آنزیم هایی است

 که درشت مولکلول های سلولی را هضم می کند.

 سلول های گیاهی

 به ندرت حاوی لیزوزومند.   

 در سلول های جانوری

مژه ها یافت می شوند،

 اما معمولاً در سلول های گیاهی یافت نمیشوند.

 مژه ها میکروتوبولهایی هستند که

 به نقل و انتقال سلولی کمک میکنند. ...  

سلولهای جانوری

 به طور کلی کوچکتر از سلولهای گیاهی هستند.

طول سلولهای جانوری

از 10 تا 30 میکرومتر متغیر است،

 اما طول سلولهای گیاهی

بین 10 و 100 میکرومتر است.   

سلول های جانوری

 حاوی ساختارهای استوانه ای شکلی هستند 

که مجموعه ای از میکروتوبولها را

 در طول تقسیم سلولی تشکیل میدهند.

میکروتوبولها 

بافتهایی از جنس پروتئینند که

 از گسترش سانتریولها ایجاد میشوند.

سلولهای گیاهی

 معمولاً حاوی سانتریول نیستند.