فرخنده پارسا یکشنبه 26 آذر 1396 06:10 ق.ظ نظرات ()


تعریف انرژی
انرژی توانایی و قابلیت انجام دادن كار از سوی
 انسانها و یا سایر اشیاء و اجسام است
به انرژی كار مایه نیز گفته می‎شود. 
به عبارت دیگر (انرژی) میزان توانی است كه 
در زمان معین برای انجام یك كار صرف می شود. 
وقتی چیزی را از زمین برمی دارید، 
یا دری را باز می كنید ,
 یا كلمه ای را می نویسید ، 
یا دوچرخه سواری می كنید 
نیرو بكار می برید.


Image result for ‫تصاویر متحرک باز کردن در‬‎

Image result for ‫تصاویر متحرک حمل کردن‬‎
Image result for ‫تصاویر متحرک حمل کردن‬‎

Image result for ‫تصاویر متحرک حمل کردن‬‎

انواع انرژی :

انرژی پتانسیل : 

انرژی ذخیره شده در اجسام را انرژی پتانسیل می گویند.

وقتی فنری كشیده یا فشرده می شود 

و یا وزنه ای از سقف آویزان میشود دارای انرژی ذخیره شده است.

این انرژی به صورت های مختلف در مواد ذخیره می شود،

مثال خوب دیگری که میتوان زد مثلا 

کمان داری که تیر را در کمان قرار داده و زه آن را کشیده،

 و آماده پرتاب تیر است. 

زمانی که کمان آماده‌ی پرتاب تیر است 

و زه به دو سوی کمان محکم بسته شده و کشیده شده است،

 انرژی پتانسیل در زه کمان ذخیره میشود.

 بنابراین انرژی پتانسیل انواع گوناگونی دارند.

انرژی پتانسیل گرانشی: 

شخصی كه روی پله نردبانی ایستاده است. 

جسمی كه بر روی طاقچه قرار دارد. 

سنگی كه بالای كوه قرار دارد. 

همه دارای انرژی ذخیره شده هستند.

این نوع انرژی كه جسم فقط به علت ارتفاعش از 

سطح زمین دارد، انرژی پتانسیل گرانشی نام دارد.

یكای اندازه گیری انرژی پتانسیل گرانشی( U ) ، ژول ( j) میباشد.

انرژی پتانسیل كشسانی: 

اگر فنری را كشیده یا فشرده كنیم

 مقداری انرژی در فنر ذخیره می شود.

هر چه فنر بیشتر كشیده یا فشرده شود ،

 انرژی ذخیره شده در آن بیشتر است.

انرژی ذخیره شده در فنر را انرژی پتانسیل كشسانی می گویند.


Image result for ‫تصاویر متحرک  انرژی پتانسیل‬‎


gina_bowling_ball

Image result for ‫تصاویر متحرک  انرژی پتانسیل‬‎

 Image result for ‫انرژی پتانسیل و جنبشی‬‎Image result for ‫انرژی پتانسیل و جنبشی‬‎ انرژی پتانسیل الكتریكی:

 انرژی ذخیره شده در بارهای الكتریكی را می گویند.

 انرژی جنبشی:

 انرژی كه جسم به علت حركت خود دارد، انرژی جنبشی گفته می شود.

باد، آب جاری، اتومبیل در حال حركت، پرنده ی در حال پرواز 

و ... دارای انرژی جنبشی هستند.

انرژی گرمایی ، نورانی و الكتریكی از نوع جنبشی

 و انرژی شیمیایی و هسته ای از نوع پتانسیل هستند.

انرژی مكانیكی هم به شكل انرژی جنبشی 

و هم به شكل انرژی ذخیره شده (پتانسیل ) میتواند باشد.

Related image


Image result for ‫تصاویر متحرک انرژی شیمیایی‬‎

انرژی شیمیایی

نیروی محرکه‌ی قوای بدن انسان، از

انرژی شیمیایی به دست آمده از تنفس، تأمین میشود.

انرژی شیمیایی از سوخت و سازهای اتمهای

 بین مولکول‌ها، ناشی میشود.

 از طریق باز آرایی مولکولی،

 جهان بیو لوژیکی از انرژی به وجود می‌آید. 

انرژی حاصل از بنزین، مثالی از انرژی شیمیایی است.

Image result for ‫تصاویر متحرک انرژی شیمیایی‬‎

انرژی حرارتی

انرژی ترمال یا حرارتی، 

مجموع کل انرژی‌های جنبشی و پتانسیل

اتم‌ها و مولکول‌ها است، که به فرم ماده هستند.

 انرژی حرارتی به وسیله‌ی دمای سیستم

 مورد نظر، قابل اندازه گیری است.

 این انرژی، نمودی از انرژی یک ماده است که وابسته 

به حرکت ارتعاشی، چرخشی، انتقالی 

و پتانسیل اتم‌ها و مولکول‌ها است.

Image result for ‫تصاویر متحرک انرژی الکتریکی‬‎Image result for ‫تصاویر متحرک انرژی الکتریکی‬‎

انرژی الکتریکی

شکلی از انرژی است که از

انرژی پتانسیل بین بارهای الکتریکی ناشی میشود 

و به صورت جریان الکتریکی آزاد می‌شود. 

هنگامی که شما ترمینال‌های دو سر یک باتری

 را به یک لامپ متصل می‌کنید،

 انرژی الکتریکی بین دو قطب، 

در قالب جریان الکتریکی، که در واقع 

الکترون‌های متحرک داخل سیم هستند، جاری می‌شود.

Related image

Image result for ‫انرژی  الاستیک‬‎

Image result for ‫انرژی  الاستیک‬‎

انرژی الاستیک

هنگامی که یک کش پلاستیکی را می‌کشید 

و سپس رها میکنید، نیروهای بین اتمی به آن ضربه وارد میکنند

 و سپس آن را به حالت اولیه‌ی خود باز می‌گردانند.

 انرژی الاستیک ذخیره شده به انرژی جنبشی تبدیل میشود

 تا حرکت بر گشت پذیر مورد نیاز برای به

 حالت اول بر گرداندن کش را تأمین کند.


Image result for ‫تصاویر متحرک انرژی تابشی‬‎

Image result for ‫تصاویر متحرک انرژی شیمیایی‬‎

انرژی هسته‌ای

انرژی حاصل از تبدیل یک جرم هسته‌ای ریز 

به انرژی را، انرژی هسته‌ای می‌نامند که توسط 

معادله‌ی مشهور انیشتین تعریف می‌شود.

معادله‌ی انیشتین به صورت E = mc2 است که در این معادله

E انرژی، m جرم از دست رفته و c سرعت نور است.

 این انرژی ناشی از ایجاد شکافت‌های هسته‌ای

 در ایزوتوپ‌های خاص رادیو اکتیویته مانند اورانیوم است.

Image result for ‫تصاویر متحرک انرژی شیمیایی‬‎

انرژی صوتی

هر صدایی که می‌شنوید، 

نتیجه‌ی فشردگی و رقیق شدگی امواجی است 

که در هوا به صورت صدا نمود پیدا می‌کند.

 بنا بر این انرژی صوتی ناشی از نوسان مولکول‌های هوا است.

Related image

انرژی تابشی

انرژی منتقل شده توسط امواج الکترو مغناطیسی،
انرژی تابشی نامیده میشود. 
نور دریافت شده از خورشید، مثالی از انرژی تابشی است.
 طیف امواج الکترو مغناطیسی گسترده است 
و از طول موج‌های میلی متری تا بسامدهای بالا مانند
امواج اشعه‌ی گاما را شامل میشود.
انرژی توسط هر موج الکترو مغناطیسی قابل انتقال است،
 حال این موج می‌تواند یک موج رادیویی، 
یک موج مربوط به ناحیه قابل مشاهده توسط انسان 
و یا موج اشعه‌ی ایکس باشد. 
آن فقط رابطه‌ی مستقیمی با فرکانس دارد.
هر تغییری که در محیط اطراف خود مشاهده میکنید،
 به نوعی تغییر انرژی است. 
با مطالعه‌ی علم فیزیک متوجه خواهید شد که 
مکانیزم‌های مختلفی در پشت این تحولات نهفته است. 
Image result for ‫تصاویر متحرک انرژی شیمیایی‬‎
Image result for ‫تصاویر متحرک انرژی شیمیایی‬‎
Image result for ‫تصاویر متحرک انرژی شیمیایی‬‎
Image result for ‫تصاویر متحرک انرژی شیمیایی‬‎
Image result for ‫تصاویر متحرک انرژی شیمیایی‬‎