فرخنده پارسا شنبه 13 آبان 1396 07:00 ق.ظ نظرات ()

نور :  

در دیدگاه عموم، به تمامی پرتوها یا نورهای قابل رویت

 توسط چشم یا همان طیف های مرئی، نور می گویند.


تا به حال فکر کرده‌اید که نور دقیقا چیست؟ 

همان چیزی که باعث میشود بتوانیم دنیای اطراف

 را با استفاده از دو حسگری که روی سرمان قرارگرفته ببینیم. 

در واقع چشم های  ما، حسگرهای نور هستند

بنا براین میتوان گفت که :


نور 


صورتی از انرژی است كه توسط اجسام داغ تابش میشود. 


 نور چگونه منتشر می شود؟


بسیاری از شواهد نشان میدهد که


 نورعموما به صورت خط مستقیم سیر میکند. 


این واقعیت که کسی نمیتواند از مقابل 


یک جسم کدر طرف دیگر آن را ببیند 


مثالی آشکار از این شواهد است.


 سایه ای که به وسیله ی خورشید 


در پشت جسم کدر تشکیل میشود، 


محیط مشخص وواضحی دارد که


 به وسیله منبع نوری بزرگ،


 اما بسیار دور پدید آمده است.


البته، منبع نور کوچک ولی نزدیک به جسم کدر نیز،


 سایه های مشخصی را در پشت جسم تشکیل میدهد 


این امر نشان دهنده آن است که 


نور به صورت خط مستقیم سیر میکند،

 

زیرا اگر نوراز مسیر راست منحرف میشد 


سایه ی جسم مرز مشخصی نداشت.


دو نوع چشمه نقطه ای - چشمه گسترده را در نظر بگیرید.


چشمه نقطه ای نور چگونه است؟


 هرگاه منبع تابش نور به صورت روزنه ای كوچك باشد،


 آنرا چشمه نقطه ای نور می نامند.


 چشمه گسترده نور چگونه است؟


 هرگاه منبعتابش نور بزرگ باشد چشمه گسترده نور نامیده میشود.


 در واقع هر چشمه گسترده شامل تعداد زیادی چشمه نقطه ای است.


 مانند خورشید یا یك لامپ روشن.


 اگر چشمه ی نور گسترده باشد، یعنی نقطه ای نباشد، 


در اطراف سایه ی جسم کدر یک فضای نیمه تاریک


 و روشن ایجاد میکندکه به آن نیم سایه می گویند.


نور، شعاع هایی الکترومغناطیسی به شکل موج هستند.


 و هر موجی طول و فرکانس (بسامد) خاص خود را دارد. 


چشم انسان هر طول موجی را به رنگ خاصی می بیند.

 

نور سفید کامل ترین نور است 


و تمامی نورها و طول موج ها را درخود دارد. 


نزدیک ترین و در دسترس ترین نور در طبیعت


 به نور کامل یا سفید، نور خورشید است.


 با تجزیه این نور میتوان به طیف های نوری مختلف 


یا همان طول موج های مختلف رسید. 


یک مثال ساده برای این قضیه، رنگین کمان است. 


رنگین کمان نور خورشید را به تمامی طیفهای قابل رویت


 توسط چشم انسان تجزیه میکند.


 این نورها از قرمز شروع شده و به بنفش ختم میشود 


و ترتیب آن ها به این گونه است:


 قرمز، نارنجی، زرد، سبز، آبی، نیلی و بنفش


رنگ های دیگری نیز در نور خوشید وجود دارد که


 تنها توسط ابزارهایی مانند دوربین های ویژه 


و آشکارساز قابل دیده شدن هستند. 


به نور با طول موج هایی با فرکانس کمتر از 


نور قرمز، فروسرخ یا اشعه مادون قرمزمی گویند.


 و از طرف دیگر، نور یا طول موج های با فرکانس بیشتر


 از بنفش، فرابنفش یا ماوراء بنفش نام دارند.