فرخنده پارسا دوشنبه 15 آبان 1396 07:35 ق.ظ نظرات ()
سایه : 
هنگامی که چشمه نقطه ای را در مقابل جسمی کدر قرار دهیم 

خواهیم دید در پشت آن قسمت تاریکی پدید می آید 

که به آن سایه می گویند .

 سایه با اطراف خود مرزی مشخص داشته

 و دارای تیرگی تقریبا یکسانی است

نیم سایه : 
هنگامی که چشمه ای گسترده در مقابل جسمی کدر قرار دهیم 

خواهیم دید علاوه بر تشکیل سایه ،

نیم سایه نیز پدید خواهد آمد ؛

 نیم سایه بر خلاف سایه مرز مشخصی نداشته 

و با دور شدن از مرکز به تدریج کم رنگ تر (تیرگی کمتر ) میشود .

رابطه بین طول سایه و نیم سایه :

اندازه سایه و نیم سایه به دو عامل زیر بستگی دارد:

اندازه جسم   و بزرگی منبع نور

در نتیجه :

اگر منبع نور و قطر جسم هم اندازه باشند،

 اندازه سایه و نیم سایه با هم برابر خواهند بود.

اگر منبع نور کوچکتر از قطر جسم باشد،

 اندازه سایه بزرگتر از نیم سایه خواهد بود.

اگر منبع نور بزرگتر از قطر جسم باشد، 

اندازه نیم سایه بزرگتر از سایه خواهد بود.