فرخنده پارسا دوشنبه 17 مهر 1396 08:56 ق.ظ نظرات ()

از این خاصیت فشار هوا برای بادکشی و حجامت هم استفاده میشود.

با روشن کردن شمع درون یک لیوان ، اکسیژن درون لیوان میسوزد 

و در لیوان خلا ایجاد میکند ، 

این خلا باعث میشود که فشار درون لیوان پایین بیاید

 و آب به درون لیوان مکش شود