فرخنده پارسا یکشنبه 16 مهر 1396 07:11 ق.ظ نظرات ()


فشار هوابر هر سانتی متر مربع از سطح
 
کاغذ حدود یک کیلو گرم نیرو وارد کرده
 
و اگر دهانه لیوان، حدود 20 سانتی متر مربع باشد ،
 
حدود 20 کیلو گرم نیرو به سطح کاغذ
 
از طرف زیر به بالا وارد میکند
 
که خیلی از وزن آب داخل لیوان بیشتر میباشد
 
ودر نتیجه آب نمی ریزد.