دیواره سلولی
مهمترین تفاوت سلول های گیاهی با سایر یوکاریوت‌ها است. 
این دیواره سخت که چندین میکرون ضخامت دارد، 
باعث میشود که سلول گیاهی شکل ثابتی داشته باشد. 
بیشتر سلول‌ها غشای خارجی دارند، اما استحکام 
هیچکدام از آنها به اندازه سلولهای گیاهی نیست.

همین جداره باعث شده که تفاوت زیادی

 بین گیاهان و جانوران بوجود بیاید، 

چون به گیاه اجازه نمی دهد که سیستم عصبی 

و سیستم ایمنی عمودی داشته باشد. 

جداره سلولی از

الیاف سلولز، پلی ساکاریدها و پروتئین‌ها تشکیل شده است.

 وقتی سلول جوان است، جداره نازک است و چندان سخت نیست. 

پس این سلولها می‌توانند رشد کنند. 

این لایه جداره اولیه نامیده میشود. 

وقتی سلول پیر میشود، 

لایه های دیگری روی این لایه اضافه میشود. 

ما این لایه‌ها را لایه های ثانویه می‌نامیم.

 پس با گذشت زمان، ضخامت دیواره زیاد میشود.

جداره سلولها 

در کنار هم یک اسکلت محکم برای گیاه میسازد. 

با وجود اینکه دیواره سخت و محکم است، 

اما باز هم امکان ارسال پیام های شیمیایی 

بین سلولها و دفع مواد زاید وجود دارد.

نقش دیواره سلولی گیاهان:

حفظ شکل و استحکام گیاه

کنترل تبادل مواد بین سلول های گیاه

جلوگیری از ورود عوامل بیماری زا

جلوگیری از ترکیدن سلول گیاهی در صورت جذب آب زیاد

ساختار دیواره سلولی گیاهان:

دیواره سلول گیاهی از سه

 لایه تیغه میانی، دیواره نخستین و دیواره پسین تشکیل میشود.

تیغه میانی

بعد از تقسیم هسته سلول، پروتوپلاست سلول 

یک لایه مشترک بین دو هسته ایجاد میکند که 

تیغه میانی نامیده میشود واولین لایه دیواره سلول گیاهی است. 

تیغه میانی از جنس پکتین پلی ساکاریدی است

 و ماده زمینه ای ندارد. این لایه میتواند 

در دچار تغییرات ژله ای شود که در ادامه به آن می پردازیم.

دیواره نخستین

بعد از تیغه میانی، پروتوپلاست یک یا چند لایه 

در سمت داخل تیغه میانی میسازد که دیواره نخستین نام دارد.

جنس دیواره نخستین سلولز است و

 ماده زمینه ای شامل:

 پروتئین و پلی ساکاریدهای غیررشته ای دارد.

دیواره نخستین نیز در طول عمر گیاه تغییر نمی کند.

دیواره پسین

جوان ترین لایه دیواره سلول گیاهی دیواره های پسین است

 که توسط پروتوپلاست سلول بعد 

از دیواره نخستین ساخته میشود.

 دیواره پسین ماده زمینه ای ندارد و از 

رشته های سلولزی تشکیل شده است که

 آرایش و نحوه قرارگیری آنها 

درهر لایه با لایه مجاور متفاوت است.